Έρευνα του Εργαστηρίου ΑΓΟΡΑ  «Τα Buyer Personas των Ελλήνων Xmas Shoppers»

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ CLUSTER ANALYSIS

Περισσότερες πληροφορίες εδώ: ΕΡΕΥΝΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΓΟΡΑ