Διδάκτορες 2003-2020

  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
1 Δρ. ΑΣΣΙΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ “ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΚΡΙΣΕΩΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΚΛΑΔΟ” Σιώμκος Γ.
2 Δρ. ΒΑΣΙΛΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ “ΜΟΝΤΕΛΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ” Σιώμκος Γ.
3 Δρ. ΛΕΠΕΤΣΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ “CRISIS MANAGEMENT: MODELING ITS PRECURSOS AND DESIGNING AN ANALYTICAL FRAMEWORK FOR EFFECTIVE CRISIS MANAGEMENT STRATEGIES” Σιώμκος Γ.
4 Δρ. ΜΑΓΓΑΝΑΡΗ ΜΜΑΝΟΥΕΛΑ “Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ” Σιώμκος Γ.
5 Δρ. ΜΑΘΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ «ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΣΤΗΝ ΑΞΙΑΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΑΦΗΜΙΖΟΜΕΝΟ ΕΩΣ ΤΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ» Σιώμκος Γ.
6 Δρ. ΜΑΝΔΥΛΗ ΚΥΡΙΑΚΗ “INVESTIGATING THE ROLE OF BRAND AND EXPERIENCE IN DEVELOPING EFFECTIVE SENSORY MARKETING STRATEGIES” Σιώμκος Γ.
7 Δρ. ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ «ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ» Σιώμκος Γ.
8 Δρ. ΡΟΥΒΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ “ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΚΡΙΣΕΩΝ” Σιώμκος Γ.
9 Δρ. ΣΙΑΧΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ “Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΓΝΩΣΗΣ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (SITUATED PERFORMANCE VIEW)” Ιωαννίδης Α.
10 Δρ. ΣΤΑΥΡΙΑΝΕΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ “ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΗΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ” Σιώμκος Γ.
11 Δρ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΑΜΑΛΙΑ «Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΤΗ WOM ΕΟΙΚΟΙΝΩΝΙΑ» Σιώμκος Γ.
12 Δρ. ΤΣΙΑΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ “ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ” Σιώμκος Γ.

Μαθιός Γεώργιος: – “The Media Digitization Impact to the Marketing Value Chain From the Advertiser to the Consumer – How the Terrestrial Television Digitalization Interacts with the Other Digital Media with Focus on the Technophile vs. Technophobic Audience” (Τμήμα ΟΔΕ, ΟΠΑ, 2017).

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ «ΑΓΟΡΑ»
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
(κτίριο Ευελπίδων)
Ευελπίδων 47A και Λευκάδος 33
113 62 Αθήνα

Γραφείο: 101-102 (1 όροφος)
Email: agora@aueb.gr

Back to Top