Εκπαιδευτικά Σεμινάρια/ Προγράμματα

Τίτλος: Certificate in Patient Experience (PX) Program (εξ αποστάσεως, ΚΕΔΙΒΙΜ/ ΟΠΑ)
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Γεώργιος I. Σιώμκος

Tο Πρόγραμμα απευθύνεται σε στελέχη φαρμακευτικών εταιρειών και φορέων υγείας. Περιλαμβάνει μια σειρά μαθημάτων, που στοχεύουν στην κατανόηση της έννοιας «Εμπειρία Ασθενή» (Patient ExperiencePX), της φιλοσοφίας της Διοίκησης της PX (PXM), καθώς και στην ανάπτυξη και υιοθέτηση των αρχών της. Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει δύο μέρη: (α) Stakeholders Management, και (β) Functional Skills, ενώ η διάρκειά του είναι 20 ώρες. Την πρώτη φορά που διεξήχθη το Πρόγραμμα PX είχε ως συμμετέχοντες επίλεκτα στελέχη της εταιρείας Novartis Hellas AE.


Τίτλος: Πιστοποίηση RPA (Robotic Process Automation)
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Αντώνιος Ιωαννίδης

Σειρά σεμιναρίων εκπαίδευσης και πρακτικής εξάσκησης προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μας φοιτητών στη νέα τεχνολογία της Ρομποτικής  Αυτοματοποίησης Επιχειρησιακών Διαδικασιών – «Robotic Process Automation (RPA)” κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2019-2020 και 2020-2021, σε συνεργασία με την εταιρεία SOFTOMOTIVE (η οποία εξαγοράσθηκε τον 06/2020 από τη MICROSOFT). Μέχρι σήμερα  έχουν πιστοποιηθεί στην εφαρμογή RPA  “WinAutomation/Power Automate” περισσότεροι από 400 φοιτητές μας, οι οποίοι αποτελούν και τους πρώτους πιστοποιημένους φοιτητές, στη συγκεκριμένη εφαρμογή, παγκοσμίως.


Τίτλος: Μεθοδολογία Έρευνας σε Διοικητικές και Κοινωνικές Επιστήμες (εξ αποστάσεως, ΚΕΔΙΒΙΜ/ ΟΠΑ)
Επιστημονική Υπεύθυνη: Μαρίνα Ψιλούτσικου

Το Πρόγραμμα παρουσιάζει τα βασικά στάδια εκπόνησης έρευνας στις διοικητικές και κοινωνικές επιστήμες και τα κύρια εργαλεία που χρησιμοποιούνται σε αυτήν. Διαρκεί 11 εβδομάδες και προσφέρεται 3 φορές στη διάρκεια ενός ακαδημαϊκού έτους (Οκτώβριο, Φεβρουάριο και Μάιο). Από τον Οκτώβριο 2017, έχει προσελκύσει και εκπαιδεύσει δεκάδες μεταπτυχιακούς φοιτητές και ερευνητές από διαφορετικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας. Σημαντική είναι η συμμετοχή από στελέχη δημόσιων και ιδιωτικών οργανισμών με διαφορετικόεκπαιδευτικό υπόβαθρο και  επαγγελματικό αντικείμενο.


Τίτλος: Personal Branding (εξ αποστάσεως, ΚΕΔΙΒΙΜ/ ΟΠΑ)
Επιστημονική Υπεύθυνη: Μαρίνα Ψιλούτσικου

Ξεκίνησε να υλοποιείται στο ακαδημαϊκό έτος 2018-2019. Προσφέρθηκε για πρώτη φορά τον Οκτώβριο 2019. Το Πρόγραμμα παρουσιάζει τα απαραίτητα θεωρητικά και πρακτικά εφόδια για την αποτελεσματική διαμόρφωση και διαχείριση του επαγγελματικού προφίλ (brand) στη σύγχρονη αγορά εργασίας. Διαρκεί 12 εβδομάδες και προσφέρεται 3 φορές στη διάρκεια ενός ακαδημαϊκού έτους (Οκτώβριο, Φεβρουάριο και Μάιο).

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ «ΑΓΟΡΑ»
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
(κτίριο Ευελπίδων)
Ευελπίδων 47A και Λευκάδος 33
113 62 Αθήνα

Γραφείο: 101-102 (1 όροφος)
Email: agora@aueb.gr

Back to Top