Έρευνα του Εργαστηρίου ΑΓΟΡΑ                                                   

«Τα Buyer Personas των Ελλήνων Xmas Shoppers»

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ CLUSTER ANALYSIS

(ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2023)

Έρευνας Xmas 2022