ΜΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Αργυρώ Ιωαννίδου

Έχει προσφάτως ολοκληρώσει τις μεταπτυχιακές της σπουδές στη Νομική Σχολή της Σορβόννης (Université Paris I Panthéon-Sorbonne) όπου και εκπόνησε τη διπλωματική της εργασία με τίτλο “The Protection of the Right to Privacy in the World of Online Payments”. Παράλληλα, έχει αποκτήσει σχετική εργασιακή εμπειρία στο Παρίσι. Η Αργυρώ Ιωαννίδου εργάζεται πλέον ως νέα δικηγόρος και νομική σύμβουλος σε δικηγορική εταιρεία των Αθηνών με ειδίκευση στο Δίκαιο Νέων και Εφαρμοσμένων Τεχνολογιών και Ανοικτών Δεδομένων (Technology Law and Open Data). Έχει παρακολουθήσει μαθήματα Επενδυτικού Δικαίου και Δικαίου του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου στο University of Aberdeen, ενώ παράλληλα, καθ’ όλη τη διάρκεια των ακαδημαϊκών της σπουδών συμμετείχε ενεργά ως μέλος σε πολλούς εθελοντικούς οργανισμούς.

Βιογραφικό


Μανώλια Μπούρου

Έχει προσφάτως ολοκληρώσει τις μεταπτυχιακές της σπουδές στη Νομική Σχολή της Σορβόννης (Université Paris I Panthéon-Sorbonne) όπου και εκπόνησε τη διπλωματική της εργασία με τίτλο “The Protection of the Right to Privacy in the World of Online Payments”. Παράλληλα, έχει αποκτήσει σχετική εργασιακή εμπειρία στο Παρίσι. Η Αργυρώ Ιωαννίδου εργάζεται πλέον ως νέα δικηγόρος και νομική σύμβουλος σε δικηγορική εταιρεία των Αθηνών με ειδίκευση στο Δίκαιο Νέων και Εφαρμοσμένων Τεχνολογιών και Ανοικτών Δεδομένων (Technology Law and Open Data). Έχει παρακολουθήσει μαθήματα Επενδυτικού Δικαίου και Δικαίου του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου στο University of Aberdeen, ενώ παράλληλα, καθ’ όλη τη διάρκεια των ακαδημαϊκών της σπουδών συμμετείχε ενεργά ως μέλος σε πολλούς εθελοντικούς οργανισμούς.

Βιογραφικό


Δημήτρης Φροσσύνης

 

LABORATORY “AGORA”

Market Analysis & Consumer Behavior Laboratory (AGORA)”, which belongs to the Department of Business Administration of the Athens University of Economics and Business.

CONTACT US

Athens University of Economics and Business
(Evelpidon building)
47A Evelpidon and 33 Lefkados 
113 62 Athens, GREECE

Office: 101-102 (1 floor)
Email: agora@aueb.gr

Back to Top