Έρευνα του Εργαστηρίου ΑΓΟΡΑ                                                    «Τα Buyer Personas των Ελλήνων Xmas Shoppers» ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ CLUSTER ANALYSIS (ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2023) Έρευνας Xmas 2022