Ερευνητικά Προγράμματα

Δρ. Τριανταφυλλίδου Αμαλία (ακαδημαϊκό έτος 2015-16, Μεταδιδακτορική Έρευνα ΔΡΑΣΗ ΙΙ, ΟΠΑ): “Social Media Consumption Experience: Investigating Its Impact on Consumers’ Social Media Engagement”.


Δρ. Τσιούμας Ευάγγελος (ακαδημαϊκό έτος 2016-17, Μεταδιδακτορική Έρευνα ΔΡΑΣΗ ΙΙ, ΟΠΑ): “The New Era of Marketing Metrics & Analytics: Applications in the Services Industries”.


Δρ. Μαθιός Γεώργιος (ακαδημαϊκό έτος 2017-18, Μεταδιδακτορική Έρευνα ΔΡΑΣΗ ΙΙ, ΟΠΑ): “Customer Experience Measurement and Design”.


Δρ. Πατσιούρας Χρήστος (ακαδημαϊκό έτος 2018-19, Μεταδιδακτορική Έρευνα ΔΡΑΣΗ ΙΙ, ΟΠΑ): “Identifying Key Metrics for Customer Experience Management and their Use in Decision Making: Empirical Evidence from Greece”.


Δρ. Πρέντζα Λουκία (ακαδημαϊκό έτος 2019-20, Μεταδιδακτορική Έρευνα ΔΡΑΣΗ ΙΙ, ΟΠΑ): “Exploring Customer Experience Management in Services Industries”.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ «ΑΓΟΡΑ»
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
(κτίριο Ευελπίδων)
Ευελπίδων 47A και Λευκάδος 33
113 62 Αθήνα

Γραφείο: 101-102 (1 όροφος)
Email: agora@aueb.gr

Back to Top