Υποστήριξη Μαθημάτων

Μεταπτυχιακά Μαθήματα

COURSE NATURE & OBJECTIVES This course follows a multidisciplinary approach to examine and analyze why consumers behave as they do in the marketplace. Consumer behavior is explored from two perspectives: (1) the perspective of a consumer who must make a multitude of decisions every day about what products to buy and (2) the perspective of the marketing manager who needs the understanding of consumer behavior in order to develop, evaluate and implement effective marketing strategies and tactics.

Διαβάστε περισσότερα εδώ.
Σκοπός του Mαθήματος είναι η κατανόηση των βασικών εισαγωγικών εννοιών της «εμπειρίας πελάτη» (CX), αλλά και των τρόπων μέτρησης, αποτύπωσης και παρακολούθησής της.

Διαβάστε περισσότερα εδώ.
Το Μάθημα αυτό δεν θα είναι παρόμοιο με κανένα άλλο που έχετε πάρει έως σήμερα στην ακαδημαϊκή σας ζωή. Μπαίνετε στην αίθουσα διδασκαλίας για την πρώτη συνάντηση ως experts (εμπειρογνώμονες, ειδικοί) στη Συμπεριφορά του Καταναλωτή, στη Συμπεριφορά του Πελάτη διότι πολύ απλά είστε καταναλωτές σ’ όλη σας τη ζωή.

Διαβάστε περισσότερα εδώ.
Το Μάθημα αυτό δεν θα είναι παρόμοιο με κανένα άλλο που έχετε πάρει έως σήμερα στην ακαδημαϊκή σας ζωή. Μπαίνετε στην αίθουσα διδασκαλίας για την πρώτη συνάντηση ως experts (εμπειρογνώμονες, ειδικοί) στη Συμπεριφορά του Καταναλωτή, στη Συμπεριφορά του Πελάτη διότι πολύ απλά είστε καταναλωτές σ’ όλη σας τη ζωή.

Διαβάστε περισσότερα εδώ.
Αντικείμενο του μαθήματος είναι η αναλυτική παρουσίαση των μεθόδων έρευνας και χαρτογράφησης της «εμπειρίας πελάτη», με τη χρήση ποσοτικών και ποιοτικών αναλύσεων και άλλων μεθοδολογικών εργαλείων, όπως τα Ταξίδια Πελάτη (Customer Journeys), με σκοπό την κατανόηση των προσδοκιών του πελάτη αλλά και των τρόπων αλληλοεπίδρασής του με την επιχείρηση/οργανισμό.

Διαβάστε περισσότερα εδώ.

Προπτυχιακά Μαθήματα

Η Έρευνα Μάρκετινγκ γίνεται ολοένα και περισσότερο σημαντική στη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων σε όλους τους κλάδους. Βασικός στόχος του μαθήματος είναι να παρέχει στους φοιτητές τις θεωρητικές γνώσεις αλλά και τις απαραίτητες πρακτικές, ώστε να καταστεί δυνατή η κατανόηση της έννοιας, της σημασίας και των διαδικασιών και εργαλείων της Έρευνας Μάρκετινγκ και της Έρευνας Αγοράς (ΕΑ).

Διαβάστε περισσότερα εδώ.
Το μάθημα είναι προσανατολισμένο στην εφαρμογή των αρχών, θεωριών και εργαλείων του Μάρκετινγκ (ΜΚΤ) στην ανάλυση και την επίλυση στρατηγικών προβλημάτων ΜΚΤ. Ο κύριος άξονάς του είναι ο στρατηγικός σχεδιασμός ΜΚΤ, όμως παρουσιάζοντγαι και θέματα ανάπτυξης επιμέρους στρατηγικών ΜΚΤ.

Διαβάστε περισσότερα εδώ.
Το μάθημα αποτελεί συνέχεια του μαθήματος «Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ (ΜΚΤ)». Είναι προσανατολισμένο σε μία περισσότερο «μικρο-» θεώρηση του ΜΚΤ μέσα από τη μελέτη και την ανάλυση του καταναλωτή ως αποφασίζοντα. Εστιάζει στις στρατηγικές επιπτώσεις που έχουν στο ΜΚΤ οι εσωτερικές και εξωτερικές επιδράσεις που δέχεται ο καταναλωτής κατά τη διάρκεια της διαδικασίας λήψης αποφάσεων. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στην πρακτική εφαρμογή μεθόδων έρευνας και ανάλυσης της συμπεριφοράς του καταναλωτή.

Διαβάστε περισσότερα εδώ.
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ «ΑΓΟΡΑ»
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
(κτίριο Ευελπίδων)
Ευελπίδων 47A και Λευκάδος 33
113 62 Αθήνα

Γραφείο: 101-102 (1 όροφος)
Email: agora@aueb.gr

Back to Top