Καλωσόρισμα/ Μήνυμα Διευθυντή του Εργαστηρίου

Καθηγητής Μάρκετινγκ στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΟΔΕ) και Κοσμήτορας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ)

Καθηγητής Γεώργιος Ι. Σιώμκος

Σας καλωσορίζω στον ιστότοπο του Εργαστηρίου «Ανάλυσης Αγορών & Καταναλωτικής Συμπεριφοράς (ΑΓΟΡΑ)», το οποίο ανήκει στο Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Το ΑΓΟΡΑ ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2003 (απόφαση Συγκλήτου ΟΠΑ, 23.01.2003), ενώ θεσμοθετήθηκε το 2016 (ΦΕΚ Ίδρυσης: Β3966 - 12.12.2016).

Πρόκειται για ένα κατά βάση ερευνητικό εργαστήριο, του οποίου η αποστολή είναι να εξυπηρετεί ερευνητικές αλλά και εκπαιδευτικές ανάγκες σε θέματα/ επιστημονικά πεδία όπως, μεταξύ άλλων: Μάρκετινγκ, Έρευνας και Μετρικών Μάρκετινγκ, Συμπεριφοράς Καταναλωτή, Διοίκησης Εμπειρίας Πελάτη, RPA, Διοικητικής Συμβουλευτικής, Διαχείρισης Κρίσεων, καθώς και Ανάλυσης Αγορών και Βιομηχανικών Κλάδων, συμβάλλοντας έτσι στη σύνδεση του Τμήματος ΟΔΕ με τις επιχειρήσεις και οργανισμούς Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα.

Σας καλώ να πλοηγηθείτε στον ιστότοπο του Εργαστηρίου και να ενημερωθείτε σχετικά με τις επιστημονικές, διδακτικές, ερευνητικές και αναπτυξιακές δραστηριότητές του, τα μέλη του, τα προγράμματα και σεμινάριά του, και τις συνεργασίες του με άλλα ΑΕΙ, business schools, επιχειρήσεις, οργανισμούς, ερευνητικά κέντρα και επαγγελματικούς φορείς της ημεδαπής και της αλλοδαπής.

Εύχομαι το υλικό του ιστοτόπου να σας φανεί ενδιαφέρον και χρήσιμο.

Σας ευχαριστώ για την επίσκεψη.

Καθηγητής Γεώργιος Ι. Σιώμκος
Διευθυντής του Εργαστηρίου ΑΓΟΡΑ
Κοσμήτορας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΟΠΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ «ΑΓΟΡΑ»
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
(κτίριο Ευελπίδων)
Ευελπίδων 47A και Λευκάδος 33
113 62 Αθήνα

Γραφείο: 101-102 (1 όροφος)
Email: agora@aueb.gr

Back to Top