Μεταπτυχιακές Διπλωματικές Εργασίες

(2018-σήμερα)

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΘΕΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΟΣ/ ΠΜΣ
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΜΟΥΤΣΟΥ ΕΙΡΗΝΗ Διαχείριση Γνώσης στη Δημόσια Διοίκηση 2018/ MSM
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Στρατηγικές Συνεργασίες Μεταξύ Προμηθευτών Υπηρεσιών και Πελατών: Μελέτη Περίπτωσης 2018/ MSM
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΛΙΒΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Διαχείριση Φήμης: Η Περίπτωση του Ελληνικού Πολιτισμικού Τουρισμού 2018/ MSM
ΨΙΛΟΥΤΣΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Συνεργασία Πολιτών και Αστυνομίας: Η Επίδραση της Εμπιστοσύνης και της Ικανοποίηση 2018/ MSM
ΨΙΛΟΥΤΣΙΚΟΥ ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Συμμετοχή σε Συνέδρια 2018/ MSM
ΨΙΛΟΥΤΣΙΚΟΥ ΧΑΤΖΟΥΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Η Εμπειρία Πελάτη στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης και οι Επωνυμίες 2018/ MSM
ΨΙΛΟΥΤΣΙΚΟΥ ΛΑΓΟΥΔΙΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ικανοποίηση Συμπεριφορές & Προθέσεις και Wom σε Εστιατόρια 2018/ MSM
ΨΙΛΟΥΤΣΙΚΟΥ ΦΡΕΣΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Παράγοντες που Επηρεάζουν τις Cross-selling Τεχνικές Πωλήσεων στα Ελληνικά Διαδικτυακά Ταξιδιωτικά Γραφεία. 2018/ MSM
ΨΙΛΟΥΤΣΙΚΟΥ ΚΑΪΝΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ Ανάπτυξη Κλίμακας Μέτρησης της Εμπειρίας του Φοιτητή κατά την Διάρκεια της Διδασκαλίας 2018/ MSM
ΨΙΛΟΥΤΣΙΚΟΥ ΘΑΝΑΣΟΥΡΑ ΕΥ. Η Αγορά Εργασίας και οι Νέοι, Μετανάστευση και Επαναπατρισμός 2018/ MSM
ΨΙΛΟΥΤΣΙΚΟΥ ΛΑΛΟΥΣΗ ΔΗΜΗΤΡΑ Ανάρμοστη Συμπεριφορά Καταναλωτών: Πώς Επιδρά στην Απόδοση των Εργαζομένων και Ποιος ο Ρόλος του Management 2018/ MSM
ΨΙΛΟΥΤΣΙΚΟΥ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ Η Επίδραση των Atmospherics του Καταστήματος στην Εκδήλωση Ανάρμοστης Συμπεριφοράς από τους Πελάτες. Η Περίπτωση του Λιανεμπορίου 2018/ MSM
ΨΙΛΟΥΤΣΙΚΟΥ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Πώς τα Social Media Επηρεάζουν την Κουλτούρα Κατανάλωσης των Millenials 2018/ MSM
ΣΙΩΜΚΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Εμπειρία Πελάτη στον Αεροπορικό Κλάδο: Μελέτη της Ταξιδιωτικής Συμπεριφοράς των Ελλήνων Επιβατών 2019/ MSM
ΣΙΩΜΚΟΣ ΣΠΑΝΟΥ ΑΝΘΗ Journey Mapping on Tourism for People with Mobility Impairments 2019/ MSM
ΣΙΩΜΚΟΣ ΤΟΥΛΙΚΑ ΗΡΩ Αναβάθμιση της Ξενοδοχειακής Εμπειρίας με Χρήση Καινοτόμων Τεχνολογιών 2019/ MSM
ΣΙΩΜΚΟΣ ΒΑΓΙΩΝΗ ΜΑΡΙΑ Ανάπτυξη & Σχεδιασμός Customer Journeys στο Τραπεζικό Δίκτυο Λιανικής (Retail Banking) 2019/ MSM
ΣΙΩΜΚΟΣ ΚΟΛΟΚΑΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Η Συμπεριφορά και Εμπειρία του Vegan Πελάτη στην Ελλάδα 2019/ MSM
ΣΙΩΜΚΟΣ ΣΥΛΑΪΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Χαρτογράφηση & Ανάλυση της Εμπειρίας του Επισκέπτη στον Αρχαιολογικό Χώρο της Ρωμαϊκής Αγοράς 2019/ MSM
ΣΙΩΜΚΟΣ ΜΠΑΚΙΡΤΖΟΓΛΟΥ ΕΒΕΛΙΝΑ Ανάλυση και Σχεδιασμός της Εμπειρίας του Ασθενούς σε Παρόχους Ιατρικής Περίθαλψης στην Ελλάδα 2019/ MSM
ΣΙΩΜΚΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ Πολυτελής Τουρισμός στην Ελλάδα: Ανάλυση από τη Σκοπιά της Εμπειρίας του Πελάτη 2019/ MSM
ΣΙΩΜΚΟΣ ΔΕΔΕΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Προκλήσεις και Προοπτικές του CX στα Εμπορικά Κέντρα στην Ελλάδα 2019/ MSM
ΣΙΩΜΚΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΕΛΕΟΝΩΡΑ Η Εμπειρία του Πελάτη στο Λιανικό Εμπόριο Τροφίμων. Χρήση  NPS, CSAT, CES 2020/ MSM
ΣΙΩΜΚΟΣ ΓΟΥΡΝΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ Χαρτογράφηση, Ανάλυση και Η Εμπειρία Πελάτη στον Οινικό Τουριστικό Κλάδο 2020/ MSM
ΣΙΩΜΚΟΣ ΚΑΡΔΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Εμπειρία Επισκέπτη στον Ελληνικό Ξενοδοχειακό Κλάδο: Υπό το Πρίσμα των Millennials, GenerationZ 2020/ MSM
ΣΙΩΜΚΟΣ ΠΟΠΟΛΑΝΟΥ ΞΕΝΙΑ Διοίκηση Εμπειρίας Πελάτη Πολυτελών Ξενοδοχειακών Μονάδων σε Ζητήματα Παροχής Τεχνολογικών Ανέσεων 2020/ MSM
ΣΙΩΜΚΟΣ ΨΗΛΟΥ ΜΑΡΙΑ Εμπειρία Πελάτη στον Τουριστικό Κλάδο – Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού 2020/ MSM
ΣΙΩΜΚΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΟΣ Διοίκηση Εμπειρίας Ασθενή: Καλές Πρακτικές και Τρόποι Βελτιστοποίησης του Ελληνικού Υγειονομικού Κλάδου 2020/ MSM
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΔΕΛΑΒΟΓΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Ανασχεδιασμός Διαδικασιών ΟΤΕ : Δημιουργία Πελάτη/ Υποκαταστήματος Επέκταση και Ενημέρωση Στοιχείων (SAP) 2019/ MSM
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΔΡΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Οι Νέοι και η Αγορά Εργασίας, Μετανάστευση και Επαναπατρισμός 2019/ MSM
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ANNA Ανασχεδιασμός και Αυτοματοποίηση Επιχειρησιακών Διαδικασιών. Μελέτη Περίπτωσης ΟΤΕ: Υποβολή Δεδομένων στο SAP 2019/ MSM
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Συγκριτική Ανάλυση Μεθοδολογιών Επιχειρησιακών Διαδικασιών στις Τηλεπικοινωνίες -Περίπτωση Μεγάλου Τηλεπικοινωνιακού Οργανισμού 2019/ MSM
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΜΑΝΤΖΙΑΓΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ανασχεδιασμός και Αυτοματοποίηση Διαδικασιών του ΟΤΕ: Διαδικασίες Ανάκτησης Κωδικών/Ανάθεσης Αιτήσεων 2019/ MSM
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΜΠΟΥΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ανάλυση και Αξιολόγηση της Ανταγωνιστικότητας σε Βασικούς Τομείς της Ελληνικής Οικονομίας 2019/ MSM
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ανάλυση και Αξιολόγηση Ανταγωνιστικότητας σε Βασικούς Τομείς της Ελληνικής Οικονομίας 2019/ MSM
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΠΑΤΣΟΥΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Aνάλυση και Αξιολόγηση της Ανταγωνιστικότητας σε Βασικούς Τομείς της  Ελληνικής Οικονομίας 2019/ MSM
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ανάλυση Δεικτών Πρόβλεψης της Ελληνικής Οικονομίας. Μελέτη Περίπτωσης: To Βαρόμετρο του ΣΕΣΜΑ 2019/ MSM
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σύγκριση Ψηφιακών Πλατφορμών ΟΠΑΠ και ΟΤΕ 2019/ MSM
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΤΣΙΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ Κριτήρια Αξιολόγησης Αποτελεσματικότητας Μεθοδολογιών Διαχείρισης Επιχειρησιακών Διαδικασιών στις Τηλεπικοινωνίες 2019/ MSM
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΠΑΓΩΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ Επανασχεδιασμός και Αυτοματοποίηση Επιχειρησιακών Διαδικασιών. Μελέτη Περίπτωσης ΟΤΕ: Τιμολόγηση Κινητής – Σταθερής Τηλεφωνίας 2019/ MSM
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΦΩΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ανάλυση και Αξιολόγηση της Ανταγωνιστικότητας σε Βασικούς Τομείς της Ελληνικής Οικονομίας 2019/ MSM
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΚΑΡΒΟΥΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Οι ΜΚΟ και οι Ιστοσελίδες Κοινωνικής Δικτύωση 2019/ MSM
ΨΙΛΟΥΤΣΙΚΟΥ ΚΡΙΣΙΛΙΑ ΜΑΡΙΑ (Εργασιακή Ανάμειξη) “Εργασιακή Εμπλοκή” 2019/ MSM
ΨΙΛΟΥΤΣΙΚΟΥ ΜΟNOΓΙΟΥΔΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Η Επιρροή των Influencers στην Καταναλωτική Συμπεριφορά στον Κλάδο της Ομορφιάς 2019/ MSM
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Εφαρμογή της Διοίκησης Εμπειρίας του Πελάτη στον Κλάδο Τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα 2020/ MSM
ΨΙΛΟΥΤΣΙΚΟΥ ΚΟΥΡΚΟΥΝΗΣ – ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Αντιληπτοί Κίνδυνοι, Λόγοι Χρήσης και Προσήλωση των Πελατών της  Skroutz A.E. 2020/ MSM
ΨΙΛΟΥΤΣΙΚΟΥ ΚΡΑΝΑ ΓΕΩΡΓΙΑ – ΝΕΦΕΛΗ Εμπειρία και Αφοσίωση στα Γυμναστήρια: Η Συσχέτιση με την Ποιότητα Ζωής 2020/ MSM
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΛΟΥΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Στρατηγικές Ταχείας Ανάπτυξης Εσόδων στη Μετα-Κορωναϊό Εποχή:
Περίπτωση της Εθνικής Ασφαλιστικής
2020/ MSM
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Νομιμοποίηση Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες στον Τραπεζικό Τομέα 2020/ MSM
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΠΟΥΛΟΥ  ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ Αξιολόγηση Κοινωνικού Αντίκτυπου των Δράσεων ΕΚΕ. Μελέτη Περίπτωσης: Youth Empowered, Coca Cola 3E 2020/ MSM
ΨΙΛΟΥΤΣΙΚΟΥ ΤΣΙΑΛΟΥΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΝΝΑ Διερευνώντας την Αλλαγή Συμπεριφοράς και Στάσης στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο: Περίπτωση Covid-19 2020/ MSM
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΑΚΗ  ΙΩΑΝΝΑ Αξιολόγηση Κοινωνικού Αντίκτυπου Προγραμμάτων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, Μελέτη περίπτωσης: ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ 2020/ MSM
ΨΙΛΟΥΤΣΙΚΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ ΣΟΦΙΑ-ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ Η Επίδραση Εμπειρίας του Πελάτη κατά την Επιλογή Ακτοπλοϊκών Εταιριών στην Ελλάδα 2019/ MSM
ΨΙΛΟΥΤΣΙΚΟΥ ΘΗΡΑΙΟΥ ΕΛΕΝΗ To Customer Journey του IQOS 2019/ MSM
ΨΙΛΟΥΤΣΙΚΟΥ ΚΑΫΜΕΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Η Επίδραση της Διαχείρισης Παραπόνων στην Ικανοποίηση Πελατών και το WOM 2019/ MSM
ΨΙΛΟΥΤΣΙΚΟΥ ΚΑΨΙΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ Η Επίδραση της Εμπειρίας Πελάτη κατά το Προαγοραστικό Στάδιο στην Αγοραστική Απόφαση 2019/ MSM
ΨΙΛΟΥΤΣΙΚΟΥ ΚΟΥΛIΕΡΗ ΑΝΔΡΙΑΝΑ Κίνητρα Παρακολούθησης Μουσικών Εκδηλώσεων 2019/ MSM
ΣΙΩΜΚΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ Διοίκηση Εμπειρίας Πελάτη: Βέλτιστες Πρακτικές, Μεθοδολογικά Εργαλεία και Μετρικές. Κλάδος Ελληνικών Ξενοδοχείων 2019/ MSM
ΨΙΛΟΥΤΣΙΚΟΥ ΠΑΤΣΟΥ ΜΑΡΙΑ Σχέση μεταξύ Ψηφιακής Εμπειρίας, Ικανοποίησης και Δέσμευσης Πελατών. Μελέτη Κλάδου Τηλεπικοινωνιών Ελλάδας 2019/ MSM
ΨΙΛΟΥΤΣΙΚΟΥ ΤΖΑΝΕΤΑΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Η Ατμόσφαιρα Καταστήματος Λιανικής Πώλησης Ενδυμάτων και η Επίδρασή της στον Καταναλωτή 2019/ MSM
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ Διοίκηση Αλλαγών και Διαχείριση Εμπειρίας Πελάτη: Η Περίπτωση της Εταιρείας Παπαστράτος 2019/ MSM
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Αυτοματισμός Διαδικασιών Διαχείρισης Πελατειακών Σχέσεων. Εφαρμογές και Μέτρηση Ικανοποίησης Πελατών. Μελέτη Περίπτωσης 2019/ MSM
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Robotic Process Automation & Customer Experience: Η Περίπτωση του ΟΤΕ 2019/ MSM
ΨΙΛΟΥΤΣΙΚΟΥ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Επίδραση της Εμπειρίας Πελάτη στα Social Media στην Αφοσίωση: Η Περίπτωση Lacta 2019/ MSM
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Υλοποίηση RPA (Robotic Process Automation) και Επιχειρησιακή Αποτελεσματικότητα. Μελέτη Περίπτωσης Εθνικής Τράπεζας 2019/ MSM
ΨΙΛΟΥΤΣΙΚΟΥ ΚΑΡΔΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τρόποι Βελτίωσης του Customer Journey του Πελάτη για την Υπηρεσία Personal Training 2019/ MSM
ΨΙΛΟΥΤΣΙΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ Διερεύνηση της Εμπειρίας της Μάρκας στα Προϊόντα Ταχείας Κατανάλωσης. Εξέταση Περίπτωσης: 7DAYS 2019/ MSM
ΨΙΛΟΥΤΣΙΚΟΥ ΜΑΤΣΟΥΚΑ ΒΑΝΕΣΑ Η Επίδραση της Εμπειρίας Πελάτη στην Αγοραστική Συμπεριφορά: η Περίπτωση του Τουρισμού 2019/ MSM
ΨΙΛΟΥΤΣΙΚΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΗ Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και Εμπειρία Πελάτη.  Δημιουργώντας Σχέσεις Προσήλωσης και Εμπιστοσύνης 2019/ MSM
ΨΙΛΟΥΤΣΙΚΟΥ ΣΚΛΗΒΑΝΙΩΤΗ ΟΥΡΑΝΙΑ Η Επίδραση της Προσωπικότητας στην Αυτοέκφραση. Ο Ρόλος της Εμπειρίας Πελάτη 2019/ MSM
ΨΙΛΟΥΤΣΙΚΟΥ ΦΙΛΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ Brand Experience, Προσήλωση και Ικανοποίηση Πελάτη: Μελέτη Περίπτωσης Zara 2019/ MSM
ΨΙΛΟΥΤΣΙΚΟΥ ΨΥΧΟΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ Εμπειρία με την Μάρκα : Πως Επηρεάζει την Ικανοποίηση και Αφοσίωση του Πελάτη 2019/ MSM
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΚΡΙΤΙΔΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ Εμπειρική Διερεύνηση των Παρεχόμενων Υπηρεσιών της Πλατφόρμας του Δημόσιου gov.gr 2020/ MSM
ΣΙΩΜΚΟΣ ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Βέλτιστες Πρακτικές Προσήλωσης Πελάτη Βάσει της Διοίκησης Εμπειρίας: Η Περίπτωση των Ηλεκτρονικών Τραπεζικών Υπηρεσιών 2020/ MSM
ΨΙΛΟΥΤΣΙΚΟΥ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Customer Experience and Recommender Systems 2020/ MSM
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ BΟΥΛΓΑΡΙΔΗ ΜΑΡΙΝΑ Στρατηγικός Ανασχεδιασμός στον Κλάδο των Ταχυμεταφορών μετά την Έξαρση της Πανδημίας Covid-19: Ανάλυση της Περίπτωσης των ΕΛΤΑ ΑΕ 2020/ MSM
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΚΑΡΑΒΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Πρακτικές και Εργαλεία στο Χώρο του Ψηφιακού Μετασχηματισμού και Management, στη Μετά-Κορωνοϊό Εποχή 2020/ MSM
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Η Επίδραση των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης (Social Media) στην Αγορά και Ιδίως στην Ιατρική Αισθητική Παρέμβαση 2020/ MSM
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΚΑΡΔΑΡΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ Αυτοματοποίηση Διαδικασιών σε Υπηρεσίες του Δημοσίου Τομέα/ Δημόσιους Οργανισμούς 2020/ MSM
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΛΥΒΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Εφαρμογή RPA σε Διαδικασίες AML: Μελέτη Περίπτωσης του Ελληνικού Τραπεζικού Συστήματος 2020/ MSM
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΜΑΚΡΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ Σχεδιασμός και Υλοποίηση RPA σε Ελληνική Εταιρία Τεχνολογίας 2020/ MSM
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ Ανάλυση Κλάδου των Εγχώριων Εταιριών Διαχειρίσεως Α΄παιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις (ΕΔΑΔΠ) 2020/ MSM
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΧΑΡΙΤΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ Εφαρμογή Λογισμικών Μάθησης σε Επιχειρήσεις Αποβλέποντας στην Ανάπτυξη Γνώσεων, Ικανοτήτων, και Δεξιοτήτων 2020/ MSM
ΨΙΛΟΥΤΣΙΚΟΥ ΚΑΛΛΙΘΡΑΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ Παράγοντες Επιτυχίας μιας Συναυλίας: Μελέτη Atmospherics και Συναυλιακής Εμπειρίας 2019/ MSM
ΨΙΛΟΥΤΣΙΚΟΥ ΜΠΙΜΠΟΥΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Αποκλίνουσα Συμπεριφορά Πελατών και Συνέπειες στις Επιχειρήσεις Λιανικής 2019/ MSM
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΜΑΟΥΤΣΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ Κοινωνικοί και Τεχνολιγικοί Παράγοντες Μετασχηματισμού του Κλάδου των Super Markets 2019/ ΜΒΑ
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Business Automation Processes in the Pharmaceutical Industry 2019/ ΜΒΑ
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ Αυτοματοποιημένες Διαδικασίες στο Χρηματοοικονομικό Κομμάτι των Ασφαλιστικών Εταιριών 2019/ ΜΒΑ
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ – ΧΡΗΣΤΟΣ Η Επίδραση των CSR Reports στις Τιμές Μετοχών Εισηγμένων Εταιριών στα Χρηματιστήρια NASDAQ & NYSE 2019/ ΜΒΑ
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΜΑΚΡΗ ΕΛΕΝΗ Ανάπτυξη Σεναρίων στις Φαρμακευτικές Εταιρίες στην Ελλάδα 2019/ ΜΒΑ
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΠΟΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Επιπτώσεις και Προκλήσεις της Εφαρμογής RPA σε Οργανισμούς Υπηρεσιών 2019/ ΜΒΑ
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΧΑΤΖΗΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ Ευφυής Γεωργία: Σύστημα Γεωργικής  Συμβουλευτικής που Αυτοματοποιεί Διαδικασίες 2019/ ΜΒΑ
ΣΙΩΜΚΟΣ ΑΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ Customer Experience Management: Metrics and Frameworks in Luxury Products and Services 2020/ ΜΒΑ
ΣΙΩΜΚΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ CX’s Implications on Marketing and Communication 2020/ ΜΒΑ
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΜΑΛΑΜΑΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ Διερεύνηση Καινοτομίας των Επιχειρήσεων Συμμετοχικής Οικονομίας 2021/ ΜΒΑ
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΝΙΚΗ Disruptive Innovation Online Shopping 2021/ ΜΒΑ
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΚΑΤΣΟΥΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ Open Business Models in the Health and Wellness Industries 2021/ ΜΒΑ
ΣΙΩΜΚΟΣ ΚΑΛΛΙΣΤΡΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ Ανάλυση της Εμπειρίας Πελάτη με τις Επιχειρήσεις Εστίασης: Η Περίπτωση της Εταιρείας efood 2021/ ΜΒΑ
ΣΙΩΜΚΟΣ ΤΣΑΚΝΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ CX in the Entertainment Streaming Industry; the Cases of Netflix vs. ISP’s Pay-TV 2021/ ΜΒΑ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ «ΑΓΟΡΑ»
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
(κτίριο Ευελπίδων)
Ευελπίδων 47A και Λευκάδος 33
113 62 Αθήνα

Γραφείο: 101-102 (1 όροφος)
Email: agora@aueb.gr

Back to Top