ΑΓΟΡΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΓΟΡΩΝ & ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

ΕΡΕΥΝΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ & ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΠΕΛΑΤΗ

CX & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

– CUSTOMER EXPERIENCE
– ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
– ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑ
ΜΗΝΥΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ


Σας καλωσορίζω στον ιστότοπο του Εργαστηρίου
«Ανάλυσης Αγορών & Καταναλωτικής Συμπεριφοράς (ΑΓΟΡΑ)»,
το οποίο ανήκει στο Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων
του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Εργαστήριο Αγορά
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΣΙΩΜΚΟΣ

Καθηγητής ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΣΙΩΜΚΟΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ «ΑΓΟΡΑ»
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
(κτίριο Ευελπίδων)
Ευελπίδων 47A και Λευκάδος 33
113 62 Αθήνα

Γραφείο: 101-102 (1 όροφος)
Email: agora@aueb.gr

Back to Top