Η συνέντευξη του Διευθυντή του Εργαστηρίου ” Αγορά” με την ευκαιρία των Loyalty Awards 2021 των οποίων επιστημονικός υποστηρικτής είναι το εργαστήριο ΑΓΟΡΑ!

Διαβάστε παρακάτω!

Η συνέντευξη του Διευθυντή του Εργαστηρίου " Αγορά" με την ευκαιρία των Loyalty Awards 2021 των οποίων επιστημονικός υποστηρικτής είναι το εργαστήριο ΑΓΟΡΑ!

Η συνέντευξη του Διευθυντή του Εργαστηρίου " Αγορά" με την ευκαιρία των Loyalty Awards 2021 των οποίων επιστημονικός υποστηρικτής είναι το εργαστήριο ΑΓΟΡΑ!