Βιβλία

Λεπτομέρειες

 

ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ: Γ.Ι. ΣΙΩΜΚΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ:
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ – 5η έκδοση

ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ: 2018

ΕΚΔΟΤΗΣ: BROKEN HILL Publishers, Ltd

ISBN: 978-9925-563-65-4

ΣΕΛΙΔΕΣ: 949

ΒΡΕΙΤΕ ΤΟ ΕΔΩ

Λεπτομέρειες

 

ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ: Γ.Ι. ΣΙΩΜΚΟΣ – Δ.Α. ΜΑΥΡΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ: ΕΡΕΥΝΑ & ΜΕΤΡΙΚΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ: 2018

ΕΚΔΟΤΗΣ: BROKEN HILL Publishers, Ltd

ISBN: 978-9925-563-64-7

ΣΕΛΙΔΕΣ: 654

ΒΡΕΙΤΕ ΤΟ ΕΔΩ

Λεπτομέρειες

 

ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ: Γ. ΣΙΩΜΚΟΣ – Ι.Σ. ΤΣΙΑΜΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ: 2019

ΕΚΔΟΤΗΣ: BROKEN HILL Publishers, Ltd

ISBN: 978-9925-575-69-5

ΣΕΛΙΔΕΣ: 397

ΒΡΕΙΤΕ ΤΟ ΕΔΩ

Λεπτομέρειες

 

ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ: Γ. ΣΙΩΜΚΟΣ – Π.Γ. ΜΟΥΡΔΟΥΚΟΥΤΑΣ

ΤΙΤΛΟΣ: ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΗΜΙΕΣ

ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ: 2009

ΕΚΔΟΤΗΣ: Αθ. Σταμούλης

ISBN: 978-960-351-776-4

ΣΕΛΙΔΕΣ: 213

ΒΡΕΙΤΕ ΤΟ ΕΔΩ

Λεπτομέρειες

 

ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ: Γ.Ι. ΣΙΩΜΚΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ – 5<sup>η</sup> έκδοση

ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ: 2018

ΕΚΔΟΤΗΣ: BROKEN HILL Publishers, Ltd

ISBN: 978-9925-563-68-5

ΣΕΛΙΔΕΣ: 799

ΒΡΕΙΤΕ ΤΟ ΕΔΩ

Λεπτομέρειες

 

ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ: Γ.Ι. ΣΙΩΜΚΟΣ – Ι.Σ. ΤΣΙΑΜΗΣ – Θ.Α.ΦΩΤΙΑΔΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ: HIGH-TECH &amp; ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ: 2019

ΕΚΔΟΤΗΣ: BROKEN HILL Publishers, Ltd

ISBN: 978-9925-575-68-8

ΣΕΛΙΔΕΣ: 711

ΒΡΕΙΤΕ ΤΟ ΕΔΩ

Λεπτομέρειες

 

ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ: Γ. ΣΙΩΜΚΟΣ – J.A. CZEPIEL

ΤΙΤΛΟΣ: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ: 2007

ΕΚΔΟΤΗΣ: Αθ. Σταμούλης

ISBN: 978-960-351-723-8

ΣΕΛΙΔΕΣ: 272

ΒΡΕΙΤΕ ΤΟ ΕΔΩ

Λεπτομέρειες

 

ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ: P. MOURDOUKOUTAS – G.J. SIOMKOS

ΤΙΤΛΟΣ: THE SEVEN PRINCIPLES OF WOM &amp; BUZZ MARKETING – Crossing the Tipping Point

ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ: 2009

ΕΚΔΟΤΗΣ: SPRINGER

ISBN: 978-3-642-02108-4

ΣΕΛΙΔΕΣ: 104

ΒΡΕΙΤΕ ΤΟ ΕΔΩ

ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ «ΑΓΟΡΑ»
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
(κτίριο Ευελπίδων)
Ευελπίδων 47A και Λευκάδος 33
113 62 Αθήνα

Γραφείο: 101-102 (1 όροφος)
Email: agora@aueb.gr

Back to Top