Υποψήφιοι Διδάκτορες

Παναγιώτης ΤσίχληςΤΣΙΧΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
EY wavespace™ Leader | Ernst & Young Greece

Ο Αλέξανδρος Βέρος είναι Διευθυντής και ο EY wavespace™ Leader Ελλάδας στην Ernst & Young. Η επιχειρηματική του έκθεση έχει εξοπλίσει τον Αλέξανδρο, με την ικανότητα να κατανοεί τις προσδοκίες των καταναλωτών, τις νέες τεχνολογίες και τις απαιτήσεις των διάφορων ενδιαφερομένων μερών, σε ένα ευρύ φάσμα κλάδων και βιομηχανιών. Ο Αλέξανδρος, επικεντρώνεται ιδιαίτερα στην εξεύρεση πρακτικών και άμεσα αξιοποιήσιμων λύσεων για τη δημιουργία αξίας. Επίσης, ειδικεύεται στη μόχλευση καινοτομιών για τον εκ προθέσεως σχεδιασμό μοναδικών εμπειριών ικανών να προσδώσουν διαφορικό πλεονέκτημα σε οργανισμούς και εταιρείες στο πλαίσιο του Ψηφιακού Μετασχηματισμού και της Οικονομίας της Εμπειρίας. Πριν από την ένταξή του στο δυναμικό της ΕΥ, ο Αλέξανδρος ήταν Διευθυντής στο Τμήμα CX της Deloitte και της KPMG. Στο παρελθόν, ο Αλέξανδρος ακολούθησε ένα επιχειρηματικό ταξίδι και κατά τη διάρκεια των ακαδημαϊκών του σπουδών, απέκτησε πτυχίο BBA και δύο MSc στους τομείς της Διοίκησης Υπηρεσιών και της Εδαφικής/ Αειφόρου Ανάπτυξης, ενώ πλέον είναι υποψήφιος διδάκτορας του Τμήματος ΟΔΕ του ΟΠΑ.


ΒΕΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
EY wavespace™ Leader | Ernst & Young Greece

Ο Αλέξανδρος Βέρος είναι Διευθυντής και ο EY wavespace™ Leader Ελλάδας στην Ernst & Young. Η επιχειρηματική του έκθεση έχει εξοπλίσει τον Αλέξανδρο, με την ικανότητα να κατανοεί τις προσδοκίες των καταναλωτών, τις νέες τεχνολογίες και τις απαιτήσεις των διάφορων ενδιαφερομένων μερών, σε ένα ευρύ φάσμα κλάδων και βιομηχανιών. Ο Αλέξανδρος, επικεντρώνεται ιδιαίτερα στην εξεύρεση πρακτικών και άμεσα αξιοποιήσιμων λύσεων για τη δημιουργία αξίας. Επίσης, ειδικεύεται στη μόχλευση καινοτομιών για τον εκ προθέσεως σχεδιασμό μοναδικών εμπειριών ικανών να προσδώσουν διαφορικό πλεονέκτημα σε οργανισμούς και εταιρείες στο πλαίσιο του Ψηφιακού Μετασχηματισμού και της Οικονομίας της Εμπειρίας. Πριν από την ένταξή του στο δυναμικό της ΕΥ, ο Αλέξανδρος ήταν Διευθυντής στο Τμήμα CX της Deloitte και της KPMG. Στο παρελθόν, ο Αλέξανδρος ακολούθησε ένα επιχειρηματικό ταξίδι και κατά τη διάρκεια των ακαδημαϊκών του σπουδών, απέκτησε πτυχίο BBA και δύο MSc στους τομείς της Διοίκησης Υπηρεσιών και της Εδαφικής/ Αειφόρου Ανάπτυξης, ενώ πλέον είναι υποψήφιος διδάκτορας του Τμήματος ΟΔΕ του ΟΠΑ.


ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΤΖΙΝΑ)                                                                                                    Customer (CX) και Employee Experience (EXP)

Η Γεωργία Παπαδοπούλου είναι υποψήφια Διδάκτωρ στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΟΔΕ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ). Είναι απόφοιτη του Τμήματος ΟΔΕ του ΟΠΑ και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου MSc στη Διοίκηση Υπηρεσιών του ΟΠΑ, με ειδίκευση στην Επικοινωνία – Δημόσιες Σχέσεις – Διαφήμιση (ΕΔΣΔ). Η διδακτορική διατριβή της μελετά τη σχέση μεταξύ Εμπειρίας Πελάτη και Εμπειρίας Εργαζομένου και ο τίτλος της είναι “Exploring the Link Between Customer (CX) and Employee Experience (EXP)”.


ΓΩΓΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΕΥΑ)
E-Commerce Manager

Η Ευαγγελία (Εύα) Γώγου είναι υποψήφια διδάκτωρ στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΟΔΕ), της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ). Η διδακτορική διατριβή της έχει ως στόχο τη μελέτη των τεχνικών μέτρησης απόδοσης του σύγχρονου διαδικτυακού και μη μάρκετινγκ και συγκέντρωση αυτών σε ένα ενιαίο πλαίσιο καθώς και την ανάλυση των δεδομένων της απόδοσης. Είναι κάτοχος πτυχίου BSc του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών του ΟΠΑ, καθώς και MSc στο Μάρκετινγκ και Επικοινωνία με ειδίκευση το Διεθνές Μάρκετινγκ από το Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας (ΟΠΑ). Στη διπλωματική της εργασία μελέτησε την επίδραση των αξιολογήσεων και κριτικών προϊόντων στο Facebook σε μελλοντικούς καταναλωτές. Επαγγελματικά, η Εύα δραστηριοποιείται στον χώρο του ηλεκτρονικού εμπορίου τα τελευταία 3 χρόνια. Αυτή την περίοδο εργάζεται ως E-Commerce Manager στο Mousoulis.gr, όπου είναι υπεύθυνη για την επίβλεψη και τη διαχείριση όλης της ομάδας του e-shop και για την έρευνα και την ανάπτυξη νέων διαδικτυακών στρατηγικών μάρκετινγκ.


ΣΥΛΑΪΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
MA in Heritage Management

Ο Άγγελος Συλαϊδής είναι υποψήφιος Διδάκτωρ στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΟΔΕ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ). Είναι απόφοιτος του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου από το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών του ΟΠΑ και της Διοίκησης Υπηρεσιών (MSM) του Τμήματος ΟΔΕ του ΟΠΑ, με ειδίκευση στην Διαχείριση της Εμπειρίας Πελάτη (CXM). Είναι επίσης απόφοιτος του Πανεπιστημίου του Kent (UK), με ειδίκευση στην Διαχείριση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς (MA in Heritage Management). Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα καλύπτουν τους χώρους της Διαχείρισης της Εμπειρίας Πελάτη, της Έρευνας Aγοράς, της Συμπεριφοράς Καταναλωτή και της Διαχείρισης της Πολιτιστικής Κληρονομιάς.


ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
 MSc in International Relations

Ο Αναστάσιος-Νικόλαος Κανελλόπουλος είναι υποψήφιος Διδάκτωρ στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΟΔΕ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ). Είναι απόφοιτος του Τμήματος ΟΔΕ του ΟΠΑ και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου MSc στις Διεθνείς Σχέσεις, τη Στρατηγική και την Ασφάλεια του Πανεπιστήμιου της Πάφου, με ειδίκευση σε ζητήματα ασφάλειας πληροφοριών και αντιπληροφόρησης. Η Διδακτορική Διατριβή του μελετά τα συστήματα και τις μεθοδολογίες συλλογής, διαχείρισης και ανάλυσης πληροφοριών του επιχειρησιακού περιβάλλοντος, στον τομέα της Ναυτιλίας.


ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ

DOCTORAL CANDIDATES ΤΙΤΛΟΙ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Βέρος Αλέξανδρος Εργαλεία Μέτρησης, Παρακολούθησης και Διοίκησης της Εμπειρίας Πελάτη Γ. ΣΙΩΜΚΟΣ
Γώγου Ευαγγελία (Εύα) Marketing Metrics and Analytics in Consumer Behavior Γ. ΣΙΩΜΚΟΣ
Παπαδοπούλου Γεωργία (Τζίνα) “Exploring the Link Between Customer (CX) and Employee Experience (EXP)” Γ. ΣΙΩΜΚΟΣ
Συλαϊδής Άγγελος Διοίκηση της Εμπειρίας του Πελάτη στον Κλάδο των Υπηρεσιών: Στρατηγικές Εφαρμογές στον Κλάδο του Πολιτιστικού Τουρισμού και της Πολιτιστικής Κληρονομιάς Γ. ΣΙΩΜΚΟΣ
Στέγγος Χαράλαμπος (Χάρης) Artificial Intelligence (AI) Technologies and Business Performances ΑΝΤ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
Κανελλόπουλος Αναστάσιος – Νικόλαος Business Intelligence Collection & Analysis in the Shipping Industry ΑΝΤ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ «ΑΓΟΡΑ»
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
(κτίριο Ευελπίδων)
Ευελπίδων 47A και Λευκάδος 33
113 62 Αθήνα

Γραφείο: 101-102 (1 όροφος)
Email: agora@aueb.gr

Back to Top